25ης Μαρτίου 1 & Εθελοντών Δωδεκανήσου, Ρόδοςς

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΚΤΑΣΗ

281,35τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

iStorm Α.Ε.

Ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 281,35 τ.μ. στο εμπορικό κέντρο της Ρόδου. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της Ρόδου, επί της 25ης Μαρτίου 1 & Εθελοντών Δωδεκανησίου, αποτελείται από ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 152,90 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας 128,45 τ.μ.. Το κατάστημα είναι μισθωμένο στην iStorm Α.Ε.