Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Καταστήματα

Καταστήματα

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

PDF 168KB

Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2023

PDF 198KB

Υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ajolico Trading Limited

PDF 144KB

Παρουσίαση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 2024

PDF 1628KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2024

PDF 258KB

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Δ.Σ. Επί Των Θεμάτων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PDF 264KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.04.2024

PDF 270KB

Τιμή Μετοχής