Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Καταστήματα

Καταστήματα

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Σε πλήρη λειτουργία η νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου Mr&Mrs White Paros

PDF 189KB

Ανακοίνωση απόκτησης επενδυτικού ακινήτου στην Γλυφάδα

PDF 143KB

Αφιέρωμα στην εφημερίδα Καθημερινή: Ακίνητα και Υποδομές- Συνέντευξη Α. Αποστολίδου

PDF 820KB

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

PDF 168KB

Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2023

PDF 198KB

Υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ajolico Trading Limited

PDF 144KB

Παρουσίαση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 2024

PDF 1628KB

Τιμή Μετοχής