Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

Ανακοίνωση απόκτησης επενδυτικού ακινήτου στην Γλυφάδα

PDF 143KB

Αφιέρωμα στην εφημερίδα Καθημερινή: Ακίνητα και Υποδομές- Συνέντευξη Α. Αποστολίδου

PDF 820KB

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

PDF 168KB

Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2023

PDF 198KB

Υπογραφή τροποποιητικής συμφωνίας μεταξύ BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ajolico Trading Limited

PDF 144KB

Παρουσίαση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 2024

PDF 1628KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2024

PDF 258KB

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Δ.Σ. Επί Των Θεμάτων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PDF 264KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.04.2024

PDF 270KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

PDF 166KB

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων IR 31.12.2023

PDF 1644KB

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

PDF 303KB

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024

PDF 156KB

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2024

PDF 156KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2023

PDF 138KB

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

PDF 184KB

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της συναλλαγής για την συγχώνευση της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.

PDF 181KB

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ