Γενικές Συνελεύσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

PDF 254KB

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

PDF 124KB

Ψηφοδέλτιο Γενικής Συνέλευσης

PDF 195KB

BriQ Εξουσιοδότηση

PDF 249KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.04.2024

PDF 270KB

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Δ.Σ. Επί Των Θεμάτων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PDF 264KB

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου Έτους 2023

PDF 397KB

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023

PDF 193KB

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2024

PDF 268KB