Διοικητικό Συμβούλιο

Το 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27ης Απριλίου 2023, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν.4076/2020, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Απριλίου 2023, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Η ομάδα μας

Θεόδωρος Φέσσας

Θεόδωρος Φέσσας

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Άννα Αποστολίδου

Άννα Αποστολίδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Απόστολος Γεωργαντζής

Απόστολος Γεωργαντζής

Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ευτυχία Κουτσουρέλη

Ευτυχία Κουτσουρέλη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αριστείδης Χαλικιάς

Αριστείδης Χαλικιάς

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Μάριος Λασανιάνος

Μάριος Λασανιάνος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ελένη Λινάρδου

Ελένη Λινάρδου

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ