Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Πλήρης Κάλυψη Της Α.Μ.Κ. Ύψους € 50 Εκ.

PDF 117KB

Έκθεση Διασφάλισης Σχετικά Με Την Επάρκεια Του Κεφαλαίου Κίνησης Της Εταιρείας Από Την Πραϊςγουώτερχαουςκουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 18.11.2019

PDF 146KB

Έκθεση Διασφάλισης

PDF 312KB

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών Με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση» Της Πραϊςγουώτερχαουςκουπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 18.11.2019

PDF 432KB

Πρακτικό Της Από 06.09.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Της Εταιρείας, Η Οποία, Μεταξύ Άλλων, Ενέκρινε Την Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου

PDF 1014KB

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

PDF 321KB

Έκθεση Νομικού Ελέγχου, Συνταχθείσα Από Την Εταιρεία Δικηγόρων Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

PDF 2252KB

Πρακτικό Της Από 12.11.2019 Συνεδρίασης Του Διοικητικού Συμβουλίου Της Εταιρείας, Στην Οποία Οριστικοποιήθηκαν Οι Όροι Της Αύξησης

PDF 871KB

Ενημερωτικό Δελτίο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019

PDF 2185KB

Καταστατικό Της Εταιρείας, Όπως Τροποποιήθηκε Με Την Από 06.09.2019 Απόφαση Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων Της Εταιρείας

PDF 6683KB

Ανακοίνωση Για Την Αποκοπή Δικαιώματος

PDF 767KB

18.11.2019

PDF 2252KB

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα

PDF 1619KB

2. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Αλ. Πάντου 19 23, Καλλιθέα

PDF 1271KB

3. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα

PDF 1346KB

4. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Αλ. Πάντου 27, Καλλιθέα

PDF 1275KB

5. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

PDF 1231KB

6. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Κηφισού 125 127, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

PDF 1338KB

7.Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Λουτρού 65, Αχαρναίτης

PDF 1392KB

8. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Κηφισίας 283, Κηφισιά

PDF 1569KB

9. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Ποσειδώνος 42, Καλλιθέα

PDF 1487KB

10. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Φιλελλήνων 18, Χαλάνδρι

PDF 1483KB

11. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Αλαμάνας 1, Μαρούσι

PDF 1475KB

12. Εκτίμηση Αξίας Ξενοδοχείου Mr&Mrs White Paros

PDF 1995KB

13. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Οδού Ι. Γενναδίου 4, Αθήνα

PDF 1568KB

14. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Κηφισού 123, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

PDF 1245KB

15. Εκτίμηση Αξίας Επαγγελματικού Ακινήτου Επί Της Λεωφ. Κηφισού 117, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

PDF 1353KB

16. Εκτίμηση Αξίας Ξενοδοχείου Mr&Mrs White Tinos

PDF 2214KB