Εταιρικές Παρουσιάσεις

Παρουσίαση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Απριλίου 2024

PDF 1634KB

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων IR 31.12.2023

PDF 1644KB

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων IR 30.06.2023

PDF 1071KB

Παρουσίαση BriQ Mid Cap Γενεύη

PDF 2752KB

Εταιρική Παρουσίαση για το 4ο ATHEX Small-Cap Conference, 20 & 21 Οκτωβρίου 2021

PDF 1432KB

Εταιρική Παρουσίαση για το 3ο ATHEX Small-Cap Conference, 23 & 24 Νοεμβρίου 2020

PDF 1404KB