ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η BriQ Properties λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί πρακτικές που στοχεύουν στην βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη ορθή διαχείριση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και κατ’ επέκταση στο μετριασμό των εκπομπών από τη λειτουργία της.

Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι να εδραιωθούμε στον τομέα των επενδύσεων ως η κορυφαία επιλογή για κάθε επενδυτή που θέλει να επενδύσει σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με κύριο μέλημά μας την αξιοπιστία και την συνέπεια.

Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε σταθερές και ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους μας και να δημιουργούμε υπεραξία μέσω των επενδύσεών μας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με κινητήριο δύναμη τους εργαζομένους και τις αξίες μας.

Οι αξίες μας

  • Σεβασμός προς την ανθρώπινη προσωπικότητα
  • Ήθος, ευσυνειδησία, αξιοκρατία και άρνηση διακρίσεων
  • Εργατικότητα και επιχειρηματικότητα
  • Γνώση και διαρκής εξέλιξη
  • Προστασία της επένδυσης των μετόχων
  • Κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη

 

 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

PDF 7202KB

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

PDF 6540KB

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

PDF 207KB

"Η βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή, αλλά ευθύνη που οφείλουμε στις μελλοντικές γενιές. Μέσω της ακλόνητης δέσμευσης και των καινοτόμων πρακτικών, χαράσσουμε έναν δρόμο προς έναν πιο πράσινο, πιο δίκαιο κόσμο."

"Στην επιδίωξή μας για επιχειρηματική αριστεία, παραμένουμε βαθιά αφοσιωμένοι στην ευημερία του πλανήτη μας. Το ταξίδι αειφορίας μας δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο στην ιστορία μας, αλλά η ίδια η ουσία της εξέλιξής μας με γνώμονα το σκοπό."