Ευστράτιος Παπαευστρατίου

O κ. Παπαευστρατίου σπούδασε στο Υale University (B.A. Economics, 1970) και στο Columbia University (MBA, 1972). Εργάστηκε στην American Express International Banking Corp. (1971) και στην Morgan Guaranty Trust Co. of New York (1972 – 1979).
Την περίοδο 1979-1984 εργάστηκε ως Σύμβουλος στην Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ως Υποδιοικητής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Εταιρικών σχέσεων και Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας στην εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.Ε, ενώ είναι και μέλος του Δ.Σ στην εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.