Λεωφόρος Κηφισού 123, Ρέντης

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1.487,24τ.μ.

ΧΡΗΣΗ

Χώρος φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

SGB Ελληνική Ιδιοκατασκευών Α.Ε (Leroy Merlin)

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Το εν λόγω ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 1.487,24 τ.μ. και είναι όμορο με το ακίνητο της Εταιρείας που στεγάζει τη Leroy Merlin και το οποίο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισού 125-127. Το οικόπεδο είναι πλήρως μισθωμένο στην SGB Ελληνική Ιδιοκατασκευών Α.Ε (Leroy Merlin) ως χώρος φορτοεκφόρτωσης και στάθμευσης οχημάτων.