Λουτρού 65, Αχαρνές

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

3.988,73τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

9.683,15τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.

Διώροφο κτίριο αποθηκευτικών χώρων και διανομής με συνολική επιφάνεια 3.988,73 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 9.683,15 τ.μ.. Αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο που χρησιμοποιούνται ως αποθήκη και πρώτο όροφο ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείων. Το κτίριο είναι μισθωμένο στη Φαρμασέρβ Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε (Pharmaserve-Lilly S.A.C.I.).