Δημητρίου Γούναρη 3, Πειραιάς

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

2427.91τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Αυτοτελές κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα και πέντε υπέρ του ισογείου ορόφους συνολικής επιφάνειας 2427.91 τ.μ. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 3, στον Πειραιά, και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 466 τ.μ.