Λεωφόρος Κηφισού 119, Ρέντης

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

6.113,54 τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

4.644,06 τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Όμιλος Quest (Info Quest, Uni Systems, Quest Online)

Διώροφο ανακαινισμένο κτίριο αποθηκευτικών χώρων και διανομής με συνολική επιφάνεια 6.113,54 τ.μ.
σε οικόπεδο έκτασης 4.644,06 τ.μ.. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.
Ένα υψηλών προδιαγραφών Data Center είναι εγκατεστημένο σε μέρος του υπογείου και του ισογείου του
κτιρίου ενώ το υπόλοιπο μέρος της επιφάνειας αποτελεί χώρο αποθήκευσης. Ο πρώτος όροφος αποτελεί
χώρο εργαστηρίων για την Infο Quest Technologies Μ.Α.Ε. Οι βασικοί ενοικιαστές του κτιρίου είναι
εταιρείες του Ομίλου Quest (Info Quest, Uni Systems, Quest Online)