Φωτεινή Κατσικαβέλα

Η Φωτεινή Κατσικαβέλα είναι Υπεύθυνη Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από το 2019. Στην Εταιρεία απασχολείται από τον Απρίλιο του 2018 όπου ξεκίνησε ως στέλεχος Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2018 απασχολήθηκε στην Assos Capital Α.Ε. ως οικονομικός ελεγκτής (2016-2018) και οικονομικός αναλυτής (2014-2016), όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με επαγγελματίες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και να συμμετάσχει στην ανάκαμψη ακινήτων με χαμηλή απόδοση και την πώληση ενός εμπορικού κέντρου στη Βουλγαρία.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε και υποτροφία αριστείας ακαδημαϊκής επίδοσης.