Παναγιώτα Τσαγκάρη

Η Παναγιώτα Τσαγκάρη είναι Executive Assistant στην BriQ Properties από τον Σεπτέμβριο του 2020. Έχει απασχοληθεί στις εταιρείες του ομίλου QUEST από το 1998 δημιουργώντας εμπειρία στις πελατειακές σχέσεις, στην πληροφορική και ως Pre-Sales administrator. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον χώρο της Γραμματειακής Υποστήριξης εκ των οποίων τα τέσσερα τελευταία έτη στην υποστήριξη ανώτερων Διοικητικών στελεχών εταιρειών.