Μάριος Λασανιάνος

Ο κ. Λασανιάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Fellow ACCA (μέλος του Association of Certified Chartered Accountants) και πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (CFE - μέλος του Association of Certified Fraud Examiners και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και ηγήθηκε πολυάριθμων έργων σε υπηρεσίες διασφάλισης (εσωτερικοί εξωτερικοί έλεγχοι), υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσίες Forensics σε εισηγμένες, ιδιωτικές και πολυεθνικές οντότητες. Παράλληλα εκπροσώπησε την Grant Thornton Ελλάδος σε διεθνείς επιτροπές του δικτύου της Grant Thornton International με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου διεθνώς στις κατά τόπου φίρμες.

Για το διάστημα 2018 - 2021 εργάστηκε ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου (Mart Cash and Carry, Shop and Trade AEBE). Από τον Οκτώβριο 2022 έχει αναλάβει Διευθυντής των Υπηρεσιών Συνδιαλλαγής (Transaction Advisory Services) στην Baker Tilly Business Consulting ΑΕ μέλος του διεθνούς δικτύου της Baker Tilly International. Τέλος είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής στην εταιρεία Jumbo Α.Ε.