Φιλελλήνων 18, Χαλάνδρι

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΚΤΑΣΗ

1.788τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων Ευζωίας Μέλαθρον


Αυτοτελές, τετραώροφο κτίριο ειδικής χρήσης, συνολικής επιφάνειας 1.788,42 τ.μ.. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 18 στο Χαλάνδρι Αττικής και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 961,37 τ.μ.. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τρείς (3) υπέρ του ισογείου ορόφους με συνολική επιφάνεια 1.402,80 τ.μ. και από υπόγειο με επιφάνεια 385,62 τ.μ.. Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο στην Μονάδα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων Ευζωίας Μέλαθρον.