Ίωνος Δραγούμη 21 Θεσσαλονίκη

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1.974,82 τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Alpha Bank

Διατηρητέο τετραώροφο κτίριο με υπόγειο και ημιώροφο επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 21 στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 1.974,82 τμ., πλήρως μισθωμένο στην Alpha Bank και υπομισθωμένο σε ιδιωτικό κολλέγιο.