Αλεξάνδρου Πάντου 27, Καλλιθέα

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1.358,97τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Square Α.Ε.

Πενταόροφο κτίριο γραφείων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 1.358,97 τ.μ. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου 27, στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 233,84 τ.μ. Το κτίριο αποτελείται από τρία (3) υπόγεια (πάρκινγκ και αποθήκες), ισόγειο και τέσσερις υπέρ του ισογείου (4) ορόφους γραφείων. Ο κύριος ενοικιαστής του κτιρίου είναι iSquare Α.Ε. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1998.