Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

3.915,33 τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Εταιρείες του Ομίλου Quest

Εξαώροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 3.915,33 τ.μ. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αργυρουπόλεως 2Α, στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 1.179,64 τ.μ.. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και από πέντε (5) υπέρ του ισογείου ορόφους που χρησιμοποιούνται ως χώροι γραφείων. Οι βασικοί ενοικιαστές του κτιρίου είναι εταιρείες του Ομίλου Quest. Κατασκευάστηκε το 1974 και ανακαινίστηκε τα έτη 1988, 1999 και την περίοδο 2014-2016.