Μητροπόλεως 3, Αθήνα (3ος όροφος)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

258.13τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

BriQ Properties

Οριζόντια ιδιοκτησία γραφείων τρίτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 258,13 τ.μ. Η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται σε κτίριο γραφείων επί της οδού Μητροπόλεως 3, στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 870,55 τ.μ. Ο χώρος στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας.