Μητροπόλεως 3, Αθήνα (4ος όροφος)

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

419,06τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Hines Hellas IKE.

Οριζόντια ιδιοκτησία γραφείων 4ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 419,06 τ.μ. Η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται σε κτίριο γραφείων επί της οδού Μητροπόλεως 3, στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 870,55 τ.μ. Το ακίνητο είναι μισθωμένο στην εταιρεία Hines Hellas IKE.