Αλεξάνδρου Πάντου 25, Καλλιθέα

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

6.637,42τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Εταιρείες του Ομίλου Quest

Εξαώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 6.637,42 τ.μ.Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στην οδό Αλεξάνδρου Πάντου 25, στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 1.160,98 τ.μ. Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια (πάρκινγκ και αποθήκες), ισόγειο και πέντε υπέρ του ισογείου ορόφους γραφείων. Οι βασικοί ενοικιαστές του κτιρίου είναι εταιρείες του Ομίλου Quest. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1992.