Αικατερίνη Γκουρνέλου

H Αικατερίνη Γκουρνέλου είναι βοηθός λογιστηρίου της εταιρείας BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από τον Οκτώβριο του 2022. Είναι απόφοιτη του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική με ειδίκευση στις Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επίσης είναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Β`τάξης και είναι μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών.