Φίλιππος Βαϊόπουλος

Ο Φίλιππος Βαϊόπουλος εργάζεται ως Στέλεχος Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στη BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από τον Ιούλιο του 2022 και είναι υπεύθυνος για τα ακίνητα Αποθηκευτικής χρήσης και Διανομής - Logistics της Εταιρείας.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ευρύτερο χώρο του Real Estate εργαζόμενος στην μεσιτική και κατασκευαστική εταιρεία Makben A.E. ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας, έχοντας μεσολαβήσει σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων μεγάλης αξίας, για εταιρείες και ιδιώτες. Ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνος διαχείρισης ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρείας αλλά και πελατών αυτής.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στην Ποσοτική Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.