Κωνσταντίνος Τσιάγκρας

O Κωνσταντίνος Τσιάγκρας είναι Υπεύθυνος Λογιστηρίου της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από το Μάιο του 2021. Την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Απρίλιο του 2021 απασχολήθηκε σε εταιρείες του Ομίλου QUEST και συγκεκριμένα στην Info Quest Technologies, Quest Holdings και Uni systems ως λογιστής, όπου είχε την ευκαιρία να αποκτήσει πλούσια εμπειρία και να συνεργαστεί με καταξιωμένα στελέχη του χώρου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικής (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Eίναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης και είναι μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών.