Αλαμάνας 1 & Δελφών, Μαρούσι

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Γραφεία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

874,14τ.μ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.

Όροφος γραφείων με αποθήκη και υπόγειες θέσεις στάθμευσης, συνολικής επιφάνειας 874,14 τ.μ. Οι εν λόγω ιδιοκτησίες βρίσκονται στο κτίριο γραφείων “EUROCO” επί της οδού Αλαμάνας 1 & Δελφών στο Μαρούσι Αττικής που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 3.381,13 τ.μ. Οι ιδιοκτησίες αποτελούνται από ολόκληρο τον 3ο όροφο γραφείων επιφάνειας 766,70 τ.μ., μία αποθήκη δευτέρου υπογείου επιφάνειας 27,44 τ.μ., 2 θέσεις στάθμευσης δεύτερου υπογείου και 6 θέσεις στάθμευσης τρίτου υπογείου 10,00 τ.μ. εκάστη. Οι ιδιοκτησίες είναι όλες μισθωμένες στην Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.